Filtern
   4 Produkte
   Not Hazelnut Choc Bar
   12er Box - 82g pro Tafel
   29,99 €
   32,88 €/kg
   Creamy Choc Bar
   12er Box - 85g pro Tafel
   29,99 €
   32,88 €/kg
   Orange Crunch Choc Bar
   12er Box - 82g pro Tafel
   29,99 €
   32,88 €/kg
   Cookie Dough Block Bar
   10er Box - 150g pro Tafel
   34,99 €
   23,33 €/kg